Aanmeldformulier VIP

Aanmelding V.I.P.-Service

SEPA doorlopende machtiging

Aankoopdatum                    : ………………………………………………(tevens ingangsdatum)

Gegevens toestel

Merk                                   : ………………………………………………  Type  : ……………………………………

Serienummer                       : ……………………………………………… Plaats toestel : …………………………

Gegevens klant

Naam                                  : ………………………………………………

Adres                                  : ………………………………………………

Postcode/Woonplaats         : ………………………………………………..Land: NL

Telefoonnummer                  : ………………………………………………

E-mailadres                         : ………………………………………………

Iban (18 posities)                 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kenmerk machtiging            : ……………………………(door ons in te vullen)    

Incassant ID:                       : NL59ZZZ340810700000

Maandelijkse bijdrage (na 1e jaar)                           

standaard V.I.P.-Service € 11,60 (incl 21% btw, prijspeil 2018)

  • Maandelijkse incasso (ingang na 12 mnd).
  • Overname garantie claims richting fabrikant.

Handtekening: …………………………………………

Plaats en datum:………………………………………

Naam Installateur: ..................................................

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gasservice Kennemerland b.v. kaasmakerstraat 1, 1991 JH te Velserbroek, NL, om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gasservice Kennemerland b.v.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na  afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.00

N.B.

  • Dit formulier, met kopie van garantiebewijs, zenden aan Gasservice Kennemerland b.v. (Kaasmakerstraat 1, 1991 JH te Velserbroek of faxnummer 0251-249934).
  • De algemene voorwaarden sterren service en specifieke voorwaarden V.I.P.-Service zijn van toepassing.