Specifieke voorwaarden website aanbieding

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij aanschaf van een CV ketel die op de website van Gasservice I Gaswacht wordt aangeboden.

 1. Op al onze diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deze specifieke voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden en hebben betrekking op de aanschaf van een CV ketel via de website van Gasservice I Gaswacht.
 3. De geoffreerde prijs is op basis van particulier gebruik van de CV ketel. Indien de ketel voor zakelijk gebruik aangeschaft wordt gelden er andere tarieven.
 4. Indien er meerwerk vereist is voor de installatie van de CV ketel dan zal dat als meerwerk gefactureerd worden.
 5. De geoffreerde prijs is inclusief leidingwerk binnen 1 meter van de ketel.
 6. De geoffreerde prijs is op basis van plaatsing van de nieuwe CV ketel op dezelfde plaats als waar de oude CV ketel hangt.
 7. De geoffreerde prijs heeft betrekking op de CV ketel en is INCLUSIEF het Uitgebreid Service Pakket (USP). Het USP bestaat uit de hieronder genoemde werkzaamheden en producten:
  1. Een kamerthermostaat die handmatig hoger en lager gezet kan worden.
  2. Een CO-melder
  3. Vuilafscheider
  4. Plaatsen rookgasafvoer
  5. Expansievat
  6. Inlaatcombinatie
  7. Gaskogelkraan
  8. Overstortventiel
  9. Vul/aftapkraan
  10. Vulslang set
  11. Controleren van de gasleiding
  12. inregelen van de ketel
  13. Rookgasanalyse en CO meting
 8. De geoffreerde prijs is op basis van het afsluiten van een 5 sterren servicecontract.
  1. Het servicecontract gaat in op de dag van installatie en heeft een minimale looptijd van 2 jaar.
  2. Voor het servicecontract zijn de specifieke voorwaarden van de sterrenservice van toepassing.
  3. Voor het servicecontract dient men een incassomachtiging af te geven.
 9. De offerte is vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die de aanvrager via de website van Gasservice I Gaswacht aanlevert.
  1. Om een juiste offerte uit te kunnen brengen dienen de vragen op het formulier zo volledig en duidelijk mogelijk ingevuld te worden inclusief het meesturen van foto’s van de bestaande situatie.
  2. Indien het aanvraagformulier onvolledig is ingevuld kan dit leiden tot meerwerk.
  3. Als de werkzaamheden vanwege technische mogelijkheden niet uitvoerbaar zijn zoals overeengekomen kan dit leiden tot meerwerk.
 10. Als u wilt dat er een adviseur langs komt om op de locatie zelf een offerte uit te brengen dan zijn daar extra kosten aan verbonden.