Voorwaarden VIP abonnement

Specifieke voorwaarden Verzekerd Installatie Pakket

Versie 22-11-2018

Het Verzekerd Installatie Pakket geldt voor een periode van 5 jaar, met als ingangsdatum de datum van plaatsing. Het betreft combi – en CV –ketels van Nederlands of Duits fabrikaat met een maximaal nominaal vermogen van 40 kW. U heeft recht op gratis servicebeurten (eens per 24 maanden) en snelle hulp bij storingen. De service- en storingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Gasservice I Gaswacht.

Het Verzekerd Installatie Pakket is bij verhuizing niet overdraagbaar aan de nieuwe bewoner. U sluit het Verzekerd Installatie Pakket af voor minimaal 24 maanden, daarna is het maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Het Verzekerd Installatie Pakket geeft na 60 maanden het recht om aansluitend en tegen een gereduceerd tarief, zonder entreekosten, de onderhouds- en storingsservice voort te zetten met de 4 Sterren-Service®. Hiermee verlengt u de onderhouds- en storingsservice tot 12 jaar. Wij zullen u hier tijdig over berichten.

De tarieven kunnen jaarlijks op basis van de index-cijfers van het CBS worden aangepast. Prijsaanpassingen zullen worden afgerond.

Onder het Verzekerd Installatie Pakket vallen alle binnen de ommanteling van de CV-ketel aanwezige onderdelen. Storingen aan de ketel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijv. blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten.

Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen of ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het wel/niet ontluchten of bijvullen van de installatie, het ontbreken van de netspanning of gastoevoer, het ontbreken van een scheidings-wisselaar tussen de vloerverwarming en de rest van de installatie, alsmede het aansteken van het gastoestel.

Naast de specifieke voorwaarden VIP zijn de algemene voorwaarden van toepassing.