Voorwaarden éénmalig onderhoud - storing

Specifieke voorwaarden eenmalig onderhoud en/of eenmalig storing oplossen

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing als er geen sprake is van een abonnement en er ook geen abonnement wordt afgesloten*.
  • Bij de keuze voor een eenmalige service (onderhoud of storing oplossen) verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden. Aanmelding voor éénmalig onderhoud of het oplossen van een storing kan via de website plaatsvinden
  • De werkzaamheden zijn van toepassing binnen het verzorgingsgebied van Gasservice Kennemerland en/of Gaswacht Meerlanden.
  • De uitvoerdatum van de werkzaamheden wordt middels telefonisch overleg tussen opdrachtgever en de afdeling planning vastgesteld. De afspraken worden tijdens kantooruren gemaakt en de werkzaamheden worden in principe tijdens kantooruren uitgevoerd.
  • De werkzaamheden zijn exclusief de kosten voor benodigde materialen en eventueel van toepassing zijnde parkeerkosten en dienen bij aanvang van de werkzaamheden via eenmalige incasso of pin betaald te worden.
  • Het tarief voor eenmalig onderhoud of storing oplossen omvat 1 uur werktijd. Na dit uur zal het geldende arbeidsloon in rekening worden gebracht. Dit kan zijn vanwege reparaties, storing of achterstallig onderhoud, voorgaande wordt altijd in rekening gebracht.
  • Storingen worden gratis verholpen (exclusief materialen) indien na het uitvoeren van de werkzaamheden binnen 5 dagen een storing optreedt en het toestel niet ouder is dan 3 jaar. Als het toestel ouder is dan 3 jaar wordt het geldende arbeidsloon en eventuele materialen in rekening gebracht. Dit kan zijn vanwege achterstallig onderhoud.
  • Abonnementen kunnen alleen afgesloten worden op toestellen die in goede staat van onderhoud verkeren en die goed (Arbo technisch) bereikbaar zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden. Indien voorgaande niet het geval is, zullen deze zaken eerst verholpen dienen te worden.

*) Indien men vooraf een service overeenkomst (abonnement) afsluit is het onderhoud en/of het oplossen van de storing gratis (maximaal 1 uur) exclusief kosten voor materialen en eventuele parkeerkosten. Na het eerste uur wordt het geldende arbeidsloon in rekening gebracht. Aanmelding voor een serviceabonnement kan via de website. De minimale contractduur is 4 kwartalen. U kunt ook bij de monteur een aanmeldingskaart invullen.

 

Kies nu ook voor duurzaam en comfortabel wonen