Privacy Policy

Wat houdt een Privacy Policy in

Gasservice I Gaswacht registreert uw NAW en contactgegevens voor het leveren van onze diensten en producten aan u. In deze Privacy Policy leest u hoe deze gegevens geregistreerd worden en waarvoor ze gebruikt worden.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en behandelen die gegevens vertrouwelijk. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoer van de werkzaamheden die voortkomen uit de service abonnementen of voor de levering van producten die u bij ons aanschaft. Indien wij gebruik maken van onderaannemers bij de uitvoer van de werkzaamheden zullen alleen die gegevens die voor de uitvoer van de werkzaamheden nodig zijn aan de onderaannemer doorgegeven worden. Daarnaast kunnen we de contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van relevante informatie.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld als dat voor de uitvoer van werkzaamheden of de levering van een product noodzakelijk is. Zij zijn uiteraard verplicht om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan. Het gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden zal alleen plaatsvinden indien u daarvoor toestemming geeft. Ook zullen uw gegevens niet aan derden verkocht worden.

Waarvoor hebben we uw gegevens nodig

Hier staat welke gegevens wij nodig hebben voor de levering van onze diensten of producten. Als die gegevens niet of slechts gedeeltelijk aan ons geleverd worden kan dat er toe leiden dat de levering van de dienst of product niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden.

  • Als u bij ons informatie aanvraagt hebben wij uw NAW en contactgegevens nodig zodat wij u een reactie kunnen geven.
  • Als u bij ons een offerte opvraagt hebben wij uw NAW en contactgegevens nodig zodat wij u een offerte kunnen sturen.  
  • Als u een service abonnement bij ons afsluit hebben wij uw NAW, contactgegevens, rekeningnummer (i.v.m. de incasso) en een omschrijving van het toestel nodig zodat wij uw in ons klantenbestand kunnen registreren. Als het toestel niet door ons geplaatst is kunnen wij ook vragen naar de naam van de installateur i.v.m. eventuele garantie.
  • Als uw gegevens wijzigen door bijvoorbeeld een verhuizing of de aanschaf van een nieuw toestel kunt u de gegevens aan ons doorgeven zodat we uw gegevens kunnen actualiseren.
  • Wij registeren uw bezoek aan onze website voor analyse doeleinden. Deze analyse gebruiken wij voor het verbeteren van onze website.
  • Wij vragen geregeld klanten onze dienstverlening te beoordelen door het invullen van een enquête. Deze gegevens zijn anoniem tenzij u ervoor kiest om uw contactgegevens te vermelden bij de niet verplichte vragen. Deze contactgegevens kunt u invullen als u wilt dat er contact met u wordt opgenomen.
  • Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van relevante informatie over Gasservice I Gaswacht. Mocht u hier geen prijs op stellen dan kunt u zich bij ons afmelden voor het ontvangen van informatie. Dit kan via het contactformulier op deze website.

Beveiliging van uw gegevens

Indien nodig worden uw gegevens geregistreerd in ons klantenbestand. Deze gegevens zijn alleen benaderbaar door medewerkers van Gasservice I Gaswacht via een beveiligde verbinding. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van o.a. IPSec.

Voor de beveiliging van de gegevens die u op onze website invult maken wij gebruik van SSL. Dit herkent u door een gesloten slot en de letters https in de adresbalk.

Recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben. Ook kunt u de gegevens laten actualiseren of verwijderen. Dit, of andere vragen over de privacy policy, kan aan ons gemeld worden via het contactformulier op de website. Hierbij kunnen wij een aantal vragen stellen ter verificatie van uw identiteit of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

Overige bepalingen

Het kan voorkomen dat wij de privacy policy moeten aanpassen. Op www.gasservice.com vindt u daarom altijd de meest recente versie van de privacy policy.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Gasservice I Gaswacht uw persoonlijke gegevens verwerkt dan kunt u dit bij Gasservice I Gaswacht melden of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie mei 2018