Ventileren

Met goede ventilatie een gezonde leefomgeving

In huis of op uw werk is het hebben van een gezonde leefomgeving van essentieel belang. Dit kan bereikt worden door het ventileren van ruimten waarin u woont en werkt. Met ventileren zorgt u voor voldoende verversing van de lucht in uw leefomgeving. Verse (schone) lucht voorkomt ongezonde situaties en draagt bij aan een goede vochthuishouding (dus geen schimmelvorming). Te weinig ventileren kan ongezond zijn maar teveel ventileren kost onnodig energie en warmteverlies. Naast het goed onderhouden (reinigen) van het ventilatiesysteem is daarom het inregelen van een ventilatiesysteem van groot belang. Een slecht ingeregeld systeem betekent dat in een bepaalde ruimte te veel of te weinig wordt geventileerd. Een vervuild ventilatie systeem (ventilator en kanalen) betekent niet alleen een slechte luchtkwaliteit maar ook minder luchtopbrengst en meer energieverbruik. We maken onderscheid in systemen met mechanische afzuiging en met balansventilatie (warmte terugwinunit)

Onze diensten op het gebied van ventilatie: